Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Kategoria:Zakłady i Instytuty Wydziału Biologii

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Grupuje zakłady i instytuty działające w ramach Wydziału Biologii.

Przyjmowanie studentów do zakładów

W poniższej tabeli podane są zakłady, w których studenci Wydziału Biologii mogą robić prace. Wielkimi literami zaznaczono kierunki, których studenci są chętnie przyjmowani do podanego zakładu. Uwaga: są to jedynie dane poglądowe.

ZAKŁAD KIERUNEK
INSTYTUT BIOCHEMII
Zakład Biochemii Roślin BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Biologii Molekularnej BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Regulacji Metabolizmu BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
INSTYTUT BIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ ROŚLIN
Zakład Anatomii i Cytologii Roślin BIOLOGIA
Zakład Bioenergetyki Roślin BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Biologii Molekularnej Roślin BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin

BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

MSOŚ, MiSMAP

Zakład Morfogenezy Roślin BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
INSTYTUT BOTANIKI
Zakład Botaniki Środowiskowej BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakład Ekologii Roślini Ochrony Przyrody BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakład Fizjologii Roślin BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Genetyki BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakład Systematyki i Geografii Roślin BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Białowieska Stacja Geobotaniczna BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Ogród Botaniczny BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
INSTYTUT MIKROBIOLOGII
Zakład Ekologii Mikroorganizmów BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakład Fizjologii Bakterii BIOTECHNOLOGIA
Zakład Genetyki Bakterii BIOTECHNOLOGIA
Zakład Mikrobiologii Stosowanej BIOTECHNOLOGIA
Zakład Mikrobiologii Środowisk BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakład Wirusologii BIOTECHNOLOGIA
INSTYTUT ZOOLOGII
Zakład Cytofizjologii BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Cytologii BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Ekologii BIOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakład Embriologii BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Fizjologii Bezkręgowców BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Fizjologii Zwierząt Kręgowych BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Hydrobiologii BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Zakład Immunologii BIOLOGIA,
BIOTECHNOLOGIA
Zakład Parazytologii BIOLOGIA
Zakład Zoologii BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Pracownia Analizy Skażeń Środowiskowych BIOTECHNOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Pracownia Izotopowa BIOTECHNOLOGIA,
BIOLOGIA,
OCHRONA ŚRODOWISKA
Pracownia Mikroskopii Elektronowej BIOLOGIA

(tabelka wzięta stąd)

Podkategorie

Ta kategoria ma tylko jedną podkategorię.

I

osobiste