Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Koło Naukowe Biologii Ewolucyjnej

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Logo Koła Naukowego Biologii Ewolucyjnej
Logo Koła Naukowego Biologii Ewolucyjnej
KOŁO NAUKOWE BIOLOGII EWOLUCYJNEJ

Koło Naukowe Biologii Ewolucyjnej jest organizacją studencką zrzeszającą wszystkich studentów zafascynowanych zoologią, paleobiologią i ewolucjonizmem.

W tym semestrze zapraszamy na spotkania we wtorki o godzinie 18:00 w sali seminaryjnej Zakładu Paleobiologii i Ewolucji (szczegóły na plakatach).

Najbliższe seminarium (29 X 2013) pt. "Czy wrzęchy to rzęchy" wygłosi Jakub Baczyński.

CO ROBIMY?

Oprócz cotygodniowych seminariów naukowych, KNBE organizuje także:

  • wyjazdy naukowe (Góry Świętokrzyskie, Zagłębie Sosnowskie, Jura Krakowsko-Częstochowska, Rosja, Podkarpacie)
  • konferencje naukowe (udział, współorganizacja)
  • wycieczki do ogrodów zoologicznych i do muzeów
  • projekty naukowe
  • udział w imprezach okolicznościowych


O KOLE

KNBE zostało założone w lutym 2008 roku przez grupę studentów WB zainteresowanych tematyką zoologii i ewolucjonizmu. Inicjatywa została podjęta ze względu na brak na wydziale koła o podobnej tematyce. Założycielami KNBE byli: Szymon L. Dzięcioł, Kamil Kucharski, Franek Fiałkowski, Andrzej Prokop i Mateusz Tałanda. Pierwszym prezesem został M.T., jego zastępcą K.K., sekretarzem (zwanym skrybą) S.L.D. a skarbnikiem F.F. Na spotkanie organizacyjne przyszło 6 osób (oprócz wyżej wymienionych Hania Ollik), ale na pierwsze seminarium (Powstanie ptaków) prawie 30. Na kolejnych spotkaniach frekwencja oscylowała koło 15 osób. W maju M.T., S.L.D. i H.O. wzięli udział w II Studenckiej Konferencji Biologii Ewolucyjnej w Krakowie. Członkowie koła wzięli także udział w licznych wyjazdach terenowych i wykopaliskach, organizowanych przez Instytut Paleobiologii PAN, w Górach Świętokrzyskich, na Śląsku i w Rosji. Na początku 2009 roku, wraz z kołem Ś.C.I.E.M.A., KNBE zorganizowało konferencję na Wydziale Biologii UW: Spojrzenia na ewolucję z perspektywy różnych nauk. W tymże roku częściowym zmianom uległ także zarząd. Stanowisko wiceprezesa objął Franek Fijałkowski a skarbnikiem został Albert Bogdanowicz. Seminaria kołowe nadal cieszyły się sporym zainteresowaniem, przyciągając nie tylko studentów UW, ale także członków OTOP i doktorantów Instytutu Nenckiego. CDN...

Więcej na stronie kołowej http://www.biol.uw.edu.pl/knbe/

Strona na Facebooku: http://www.facebook.com/pages/Ko%C5%82o-Naukowe-Biologii-Ewolucyjnej/225287327536234

Obecny skład zarządu:

  • Prezes - Ludwik Gąsiorowski
  • Sekretarz - Jakub Baczyński
  • Skarbnik - Dawid Dróżdż

Serdecznie zapraszamy.

osobiste