Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Koło Naukowe genetyki i Epigenetyki

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Koło Naukowe Genetyki i Epigenetyki jest organizacją studencką, która skupia młodych ludzi interesujących się szeroko pojętą biologią molekularną - w szczególności epigenetyką. Co tydzień odbywają się nasze seminaria, na których studenci lub zaproszeni goście prezentują najnowsze wiadomości ze świata nauki lub zagadnienia, które są ich pasją. Oprócz tego członkowie KNGiE angażują się w różnorodne formy działalności naukowej, np. poprzez wyjazdy i organizację różnorodnych konferencji, czy też prowadzenie własnych projektów badawczych.

KNGiE prowadzi obecnie trzy projekty badawcze.

   Szkolny zestaw Arabidopsis thaliana
   Analiza cytologiczna i molekularna dwóch linii indukowanych komórek pluripotencjalnych iPS NNeo oraz iPS BC1W65.5
   Zróżnicowanie genetyczne populacji Pseudopidalea viridis (ropuchy zielonej) w aglomeracji warszawskiej 

Zakończone projekty KNGiE

   Produkcja termostabilnej polimerazy Pfu
   Opracowanie metody powyótnego wykorzystania mikromacierzy oligo-DNA
   Badanie przenikalności bromku etydyny przez różne rodzaje rękawiczek laboratoryjnych
   Otrzymywanie ligazy z faga T4 - projekt o charskterze szkoleniowym 


Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://epigen.arabidopsis.pl/

W semestrze zimowym 2012/13 spotkania Koła odbywają się w środy o godzinie 17:30 w sali seminaryjnej (sala nr 10) Zakładu Biologii Molekularnej Roślin przy ul. Pawińskiego 5a (budynek F).

osobiste