Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Obrona pracy

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

Egzamin licencjacki

Informacje oficjalne

  1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zdanie wszystkich egzaminów, uzyskanie zaliczenia wymaganych przedmiotów przewidzianych w programie studiów oraz uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej z pracy licencjackiej.
  2. W przypadku negatywnej oceny pracy przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu decyduje przewodniczący komisji, który powinien zasięgnąć opinii drugiego recenzenta.
  3. Egzamin licencjacki odbywa się przed komisją powołaną przez przewodniczącego komisji, w skład której wchodzą: przewodniczący komisji, kierujący pracą oraz recenzent pracy. W skład komisji powinien zawsze wchodzić samodzielny pracownik naukowy.
  4. Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym; powinien się odbyć w terminie nie przekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy.
  5. W przypadku uzyskania z egzaminu licencjackiego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu licencjackiego przewodniczący wyznacza drugi termin jako ostateczny.
  6. W przypadku niezdania egzaminu licencjackiego w drugim terminie (odpukać) dziekan wydaje decyzję o: a/ zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów, b/ skreśleniu z listy studentów.

Informacje pochodzą stąd.

Informacje mniej oficjalne

Egzamin licencjacki zdajemy w zasadzie w zakładzie, czyli w jakimś pokoiku w zakładzie wśród osób, które dobrze znamy. Naturalnie w skład komisji wchodzi promotor i recenzent (recenzjent jest spoza zakładu) oraz przewodniczący komisji, którym NIE musi (i nie jest) Dziekan (jest w przypadku egz. magisterskich). Na 10 dni przed egzaminem najpóźniej dostarczamy wszystkie dokumenty do dziekanatu, to oczywiście daty płynne, później jeszcze wypełniamy co trzeba w apd. W dniu egzaminu ubieramy się elegancko i idziemy najpierw do dziekanatu wziąć indeks i papiery ważne, na których będzie policzona nasza średnia ze studiów, i później idziemy na obronę. Warto kupić wodę bo w takich sytuacjach lubi schnąć w gardle.

Obrona to bardzo przyjemna rzecz. Najpierw w sali spotyka się sama komisja a my czekamy na zewnątrz. Komisja pewnie ustala pytania albo dyskutuje o czymś innym, po czym zaprasza nas do środka przewodniczący. Wita nas, każe usiąść, wszyscy są mili i sympatyczni i jest chwila na to, żeby ustosunkować się do recenzji pracy licencjackiej, które mogliśmy sobie przeczytać w APD. Jeśli nie przeczytaliśmy to pewnie warto przeczytać teraz. Później przewodniczący zwykle prosi o krótkie omówienie pracy licencjackiej po czym swoje pytanie zadaje recenzent. Zwyczajowo pytania lub choć zakres zagadnienia poruszanego przez pytanie jest wcześniej sugerowany, więc spokojnie udzielamy odpowiedź. Później jest to samo w przypadku promotor i, gdy już nikt nie ma pytań i dyskusja zniknie, przewodniczący prosi nas o opuszczenie sali na chwilę. Wychodzimy, oddychamy, pijemy wodę, odpoczywamy, po chwili otwierają się drzwi i przewodniczący mówi co ustaliła komisja po czym wszyscy składają sobie gratulacje.

Następnie papiery z obrony muszą zostać przeniesione do dziekanatu (w moim przypadku robił to przewodniczący komisji). I to koniec obrony. Jak się liczy średnią do dyplomu jest opisane w innym artykule na wiki, a sam dyplom będzie do odebrania jakoś na miesiąc po obronie.

Egzamin magisterski

ja nie zdawałem, to tego nie wypełnię...

Terminy obron

Licencjackie

I termin: 1.06.2009 - 10.07.2009 II termin: 18.08.2009 - 31.08.2009

Magisterskie

I termin: 1.06.2009 - 10.07.2009 II termin: 1.09.2009 - 30.09.2009

Być może zaciekawią Cię też

  • Praca dyplomowa - proces pisania i składania pracy dyplomowej
  • Dyplom - m. in. informacje o wyliczaniu oceny na dyplomie
osobiste