Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Synteza monoglukozydu kwasu oleanolowego

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Spis treści

Zastosowanie

Gry pewnego ranka obudzisz się i stwierdzisz, że czas najwyższy zsyntetyzować coś sobie.


Przed rozpoczęciem

Przygotować:

  • kolbę trójszyjną,
  • wkraplacz,
  • termometr,
  • chłodnicę Lebieg'a,
  • karbowany sączek.

Odczynniki:

  • toluen
  • kwas oleanolowy
  • węglan kadmu
  • acetylobromoglukoza

Przepis

W kolbie trójszyjnej z wkraplaczem, termometrem oraz chłodnicą Lebieg’a umieszczono bezwodny toluen (24 ml) z rozpuszczonym kwasem oleanolowym (60 mg) i katalizatorem węglanem kadmu (120 mg) i ogrzewano do wrzenia. W czasie oddestylowywania toluenu wkraplano powoli najpierw roztwór rozpuszczonej w 36 ml toluenu acetylobromoglukozy (240 mg), a następnie toluen, w celu utrzymania stałej objętości mieszaniny. Syntezę prowadzono przez 4 godziny. Następnie na sączku karbowanym odsączano katalizator, a przesącz zatężano do sucha na wyparce obrotowej.

Uwagi

Opisałam syntezę monoglukozydu kwasu oleanolowego przy użyciu tego ostatniego, ale zasada jest podobna dla innych triterpenoidów pentacyklicznych. Chyba.

osobiste