Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Synteza organiczna/Synteza z wykorzystaniem tiofenu

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Tiofen można wykorzystać do syntezy związków alifatycznych, dzięki faktowi, że pod działaniem wodoru w obecności niklu Raneya redukują się obydwa wiązania podwójne i odszczepiony zostaje atom siarki. Poniżej przedstawiona jest synteza feromonu wydzielanego przez królową (pszczół? mrówek?)

Przebieg syntezy jest następujący:

  1. Reakcja Mannicha tiofenu z formaldehydem i chlorowodorkiem dietyloaminy.
  2. Wymiana grupy amoniowej na cyjankową (powstaje nitryl), a następnie hydroliza kwasowa w etanolu (powstaje ester etylowy)..
  3. Bromowanie, które zachodzi tylko w pozycji 4.
  4. Reackja Hecka - sprzęganie aromatycznego bromku z α,β-nienasyconym ketonem z udziałem tetrakis(trifenylofosfina)palladu jako katalizatora.
  5. Zabezpieczenie ketonu glikolem etylenowym, katalizatorem jest kwas p-toluenosulfonowy.
  6. Redukcja naniklu Raneya - hydrogenoliza tiofenu.
  7. Tworzenie karboanionu pod wpływem LDA, a następnie reakcja z disiarczkiem dimetylu. Ponieważ grupa karbonylowa jest zabezpieczona acetalem, reaguje tylko atom wodoru α względem grupy estrowej.
  8. Utlenienie powstałego siarczku do sulfonu.
  9. Eliminacja sulfonu pod wpływem wysokiej temperatury, a następnie jednoczesna zarówno grupy estrowej jak i zabezpieczenia grupy karbonylowej. Otrzymujemy docelowy produkt.
osobiste