Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Urlop dziekański

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego


Urlop dziekański = dziekanka: przerwa w studiach, która pozwala na bezproblemowe odejście na chwilę z uczelni a następnie powrót i kontynuację nauki. Praktycznie zawsze można wziąć dziekankę, zwykle nie trzeba podawać żadnego powodu. Doskonałe rozwiązanie dla osób ciągnących dwa kierunki studiów, prostsze od ubiegania się od ITS a pozwala na zaliczanie np. roku studiów w ciągu dwóch lat.

Spis treści

Kiedy?

Dziekankę można wziąć po zaliczeniu 1 roku studiów, kolejną dopiero po zaliczeniu kolejnego roku (nie przewiduje regulamin UW brania dwóch dziekanek pod rząd, dotyczy to tylko dziekanek okolicznościowych i naukowych, pozostałe NIE MAJĄ tego ograniczenia).

O dziekankę można ubiegać się w dowolnym momencie. W szczególności istnieje ,,dziekanka wsteczna" - możemy ubiegać się o przyznanie dziekanki na okres który już minął. Jest to praktykowany czasem sposób na unikanie powtarzania roku.

Jaką?

Jest kilka rodzajów dziekanek, różnią się one niewiele od siebie, zasadniczo tym, że naukowa i okolicznościowa nie mogą być dłuższe niż rok.

  1. zdrowotny, ze względu na chorobę lub niesprawność,
  2. rodzicielski, z powodu narodzin dziecka,
  3. naukowy, przeznaczony na odbycie innych studiów, studia w innej uczelni lub prowadzenie badań,
  4. specjalny, na czas odbywania czynnej służby wojskowej,
  5. okolicznościowy w innych, uzasadnionych przypadkach.

Uprawnienia urlopowanego studenta

W okresie urlopu student zachowuje prawa studenckie z wyjątkiem prawa do pomocy materialnej. Studentowi, który uzyskał prawo do stypendium za wyniki w nauce, przysługuje wypłata stypendium po zakończeniu urlopu. W szczególnych przypadkach, określonych w postanowieniach dotyczących zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów, dziekan w porozumieniu z organami samorządu studenckiego może przyznać pomoc materialną w czasie trwania urlopu. W szczególności: podbijana jest normalnie legitymacja, można korzystać z biblioteki a nawet chodzić na zajęcia i zaliczać egzaminy (!).


Zaliczanie zajęć na dziekance

Jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia od Dziekana.

Regulacje

Dziekanki na UW reguluje Regulamin studiów Uniwersytetu Warszawskiego.

osobiste