Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się


Wiki:Informacje prawne

Witamy na wiki Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Obiekty znajdujące się na wiki i stanowiące wiki są chronone prawem autorskim. Na stronie Wiki:Regulamin_Wiki znajduje się regulamin wiki. Tutaj znajdują się informacje dotyczące ochrony własności intelektualnej jaką jest wiki i zawarta w niej treść. Mogą też interesować Ciebie Wiki:Zasady ochrony prywatności.

Spis treści

Ochrona tekstu na wiki

Tekst na wiki, o ile nie jest zaznaczone inaczej, udostępniany jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 2.5 Polska. W praktyce oznacza to, że możesz wykorzystywać tu teksty o ile umieścisz wzmiankę o autorach. Jeśli zamierzasz dystrybuować tekst musisz dokonywać tego na tych samych warunkach na jakich go otrzymałeś.

Tekst na artykułach chronionych hasłem nie jest publikowany i zabronione jest korzystanie z niego osobom nieupoważnionym.

Ochrona mediów na wiki

Pliki umieszczane są na licencji podanej na stronie pliku. Jeśli licencja nie jest podana: zezwala się wyłącznie na publikację pliku na wiki.

Pliki chronione hasłem nie są publikowane i są skutecznie chronione. Zabrania się osobom bez odpowiednich uprawnień uzyskiwania dostępu do nich.

Ochrona oprogramowania wiki

Dostosowanie oprogramowania MediaWiki do niniejszych zastosowań:

Copyright (C) 2008/2009 Piotr Stawiński
Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem;
możesz go rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU,
wydanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania -
według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.
Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją,
iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI,
nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.
W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.
Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie -
napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Dostęp do źródeł można uzyskać po nazwiązaniu kontaktu z Redakcją wiki.

Ochrona rozszerzeń wiki

Rozszerzenia dla wiki Wydziału Biologii wykonane przez Piotra Stawińskiego

Copyright (C) 2008/2009 Piotr Stawiński

Rozszerzenia pozostałe: prawa podane na stronach odpowiednich rozszerzeń.

osobiste